Mgr. Branislav Tréger, PhD.

primátor mesta Liptovský Hrádok


Branislav Tréger
Pokladáte možnosti cyklistiky na Liptove za atraktívne? Ak áno, prečo?

Určite áno. Geomorfológiou krajiny, rôznorodosťou povrchou a terénov, či priestorovou neobmedzenosťou.


Pre cyklistiku je potrebné vytvárať aj vhodnú dopravnú infraštuktúru . Aké kritériá už existujúce cyklocesty v našom regióne, podľa Vás, spĺňajú a aké nie?

 • množstvo: nie
 • profil: áno
 • rôzna náročnosť: áno
 • bezpečnosť: nie
 • vybavenosť (napr. značenie): nie
 • odpočívadlá: nie


 Aký hodnotíte služby pre cyklistov?

 • cykloservis: uspokojívé
 • možnosť prepravy bicykla dopr. prostriedkami: uspokojivé
 • možnost úschovy bicykla: obmedzené
 • občerstvenie: uspokojivé
 • ubytovanie: uspokojivé


Čo konkrétne ste urobili, či navrhli pre skvalitnenie a rozvoj cyklistiky resp. cyklistickej dopravy na Liptove?

V rámci Miestnej akčnej skupiny (MAS) mesto realizovalo označenie 25,85 km cyklotrás.

V Londýne mnohé podniky podporujú zamestnancov (finančne alebo aj vytvorením podmienok), ktorí dochádzajú do práce na bicykli. Plánujete v budúcnosti zaviesť niečo podobné na mestskom úrade resp. vytvoriť podmienky pre väčšie podniky, školy, či železničnú stanicu?

V prípade záujmu u nás alebo na strane zamestávateľov sme pripravení podporiť takú iniciatívu.


Z Liptova pochádzajú významní slovenskí súťažní cyklisti, či už profesionáli alebo mládežníci. Organizuje sa tu aj niekoľko významných cyklistických podujatí (napr. Okolo Slovenska). Ako podporujete rozvoj mládežníckej cyklistiky resp. cyklistické aktivity občanov či združení?

Aktivity združení podporujeme len v rámci ich žiadosti. Oddiel v rámci Mestského športového klubu je súčasťou mestského rozpočtu, teda jeho náklady sú vykryté. •

Ďakujeme za rozhovor koncom roku 2012.

Rozprával sa Milan Jurčo ml.


Prinášame Vám krátke rozhovory s osobami, v ktorých kompetencii je významne prispieť k zlepšeniu podmienok pre cyklistiku a jej popularizáciu v regióne Liptov.

 Katarína Uličná  Alexander Slafkovský Branislav Tréger
riaditeľka školy primátor mesta primátor mesta
Marián Žiška Ján Pavlík Marián
Pozor
riaditeľ školy primátor mesta riaditeľ školy