PaedDr. Marián Žiška

riaditeľ Základnej školy Hradná v Liptovskom Hrádku

Marián Žiška
Pokladáte možnosti cyklistiky na Liptove za atraktívne? Ak áno, prečo?

Cyklistická doprava pre študentov aj učiteľov je finančne, časovo a zdravotne veľmi atraktívnym spôsobom dopravy. Pri učiteľoch je to trošku problematickejšie ako pri študentoch, nakoľko je drvivá väčšina pedagogických zamestnancov ženského pohlavia a je dosť obtiaže zosúladiť oblečenie pani učiteliek s oblečením vhodným na bicykel. Páni učitelia, pani vychovávateľky a pán školník aktívne využívajú tento spôsob dopravy.


Máte ambíciu skvalitniť alebo podporiť rozvoj zelenej dopravy vo Vašej škole?

Žiaci našej školy aktívne využívajú možnosť prísť do školy na bicykli. Majú vytvorené podmienky tým, že na školskom dvore sú stojany, kam si môžu svoj bicykel odložiť a zamknúť. 

V Londýne mnohé podniky podporujú zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli (finančne alebo aj vytvorením podmienok). Plánujete v budúcnosti zaviesť niečo podobné vo Vašej škole resp. vytvoriť podmienky pre takých zamestnancov alebo študentov?

V prípade zvýšeného záujmu a nedostatočnej kapacite stojanov na bicykle sme ochotní zvýšiť ich počet, aby mohol byť bicykel bezpečne odložený počas školského vyučovania.

Ďakujeme za rozhovor koncom roku 2014.

Rozprávala sa Michaela Jurčová


Prinášame Vám krátke rozhovory s osobami, v ktorých kompetencii je významne prispieť k zlepšeniu podmienok pre cyklistiku a jej popularizáciu v regióne Liptov.

 Katarína Uličná  Alexander Slafkovský Branislav Tréger
riaditeľka školy primátor mesta primátor mesta
Marián Žiška Ján Pavlík Marián
Pozor
riaditeľ školy primátor mesta riaditeľ školy