Mgr. Marián Pozor

riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej v Liptovskom Hrádku

 

Pokladáte možnosti cyklistickej dopravy pre zamestnancov a študentov za atraktívne? Ak áno, prečo? 

Určite sú atraktívne z ekonomického, ekologického a aj z hľadiska udržiavania telesnej kondície. Určitú nevýhodu vidím v poveternostných podmienkach v našom regióne.

Čo konkrétne ste urobili, či navrhli pre skvalitnenie a rozvoj "zelenej" dopravy vo Vašej škole?

Touto problematikou sme sa v škole zatiaľ nezaoberali.

 
V Londýne mnohé podniky podporujú zamestnancov (finančne alebo aj vytvorením podmienok), ktorí dochádzajú do práce na bicykli. Plánujete v budúcnosti zaviesť niečo podobné vo Vašej škole resp. vytvoriť podmienky pre takých zamestnancov alebo študentov?
 

Škola nemá problémy so zabezpečením podmienok — tie hygienické sú vytvorené, priestor pre uskladnenie bicyklov vieme, v prípade záujmu, vytvoriť. •

Ďakujeme za rozhovor koncom roku 2012.

Rozprával sa Milan Jurčo ml.


Prinášame Vám krátke rozhovory s osobami, v ktorých kompetencii je významne prispieť k zlepšeniu podmienok pre cyklistiku a jej popularizáciu v regióne Liptov.

 Katarína Uličná  Alexander Slafkovský Branislav Tréger
riaditeľka školy primátor mesta primátor mesta
Marián Žiška Ján Pavlík Marián
Pozor
riaditeľ školy primátor mesta riaditeľ školy