Ing. Katarína Uličná

riaditeľka hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši


Katarína Uličná
Pokladáte možnosti cyklistickej dopravy pre zamestnancov a študentov za atraktívne? Ak áno, prečo?

Už teraz máme stojan na bicykle plný. Zamestnanci z Podbrezín a z  mesta chodia pravidelne na bicykloch do zamestnania. Tento druh prepravy je operatívny, zdravý, ekonomicky prístupný. 

 
Čo konkrétne ste urobili, či navrhli pre skvalitnenie a rozvoj "zelenej" dopravy vo Vašej škole?
 
Zabezpečili sme dva stojany na bicykle.
 
V Londýne mnohé podniky podporujú zamestnancov (finančne alebo aj vytvorením podmienok), ktorí dochádzajú do práce na bicykli. Plánujete v budúcnosti zaviesť niečo podobné vo Vašej škole resp. vytvoriť podmienky pre takých zamestnancov alebo študentov?
 
Zatiaľ sú podmienky postačujúce, zodpovedajúce potrebám. Cyklistom slúžia stojany, prístup do budovy je dobrý. V škole máme dve  sprchárne jednu pre ženy a jednu pre pánov. V každej sprchárne je šesť osobitných spŕch. •
 
Ďakujeme za rozhovor koncom roku 2012.

Rozprával sa Milan Jurčo ml.

Prinášame Vám krátke rozhovory s osobami, v ktorých kompetencii je významne prispieť k zlepšeniu podmienok pre cyklistiku a jej popularizáciu v regióne Liptov.

 Katarína Uličná  Alexander Slafkovský Branislav Tréger
riaditeľka školy primátor mesta primátor mesta
Marián Žiška Ján Pavlík Marián
Pozor
riaditeľ školy primátor mesta riaditeľ školy