Alexander Slafkovský

primátor mesta Liptovský Mikuláš

Alexander Slafkovský  Pokladáte možnosti cyklistiky na Liptove za atraktívne? Ak áno, prečo?
   
 Áno, Liptov má veľa dobrých možností pre cyklistický šport. A to tak pre cestnú či horskú cyklistiku, ako aj bežný trekking. Geomorfológia krajiny a cestná infraštruktúra Liptova ho  priam predurčujú na cyklistiku vo všetkých jej podobách.

 Pre cyklistiku je potrebné vytvárať aj vhodnú dopravnú infraštuktúru . Aké kritériá už existujúce cyklocesty v našom regióne, podľa Vás, spĺňajú a aké nie?

 • množstvo: áno, cyklotrasy je však potrebné poznať, alebo mať sprievodcu
 • profil: áno, k dispozícii je veľký výber profilov
 • rôzna náročnosť: áno
 • bezpečnosť: relatívne áno (mimo vyťažených úsekov štátnych ciest)
 • vybavenosť (napr. značenie): nedostatočné
 • odpočívadlá: neexistujú

 Cyklotrasy nie sú vôbec dostatočne značené, napriek mnohým iniciatívam o nápravu. Na Liptove vôbec nefunguje systematická starostlivosť o jestvujúce cyklotrasy. Takisto neexistuje žiadna  ustanovizeň, ktorá by to mala v povinnostiach resp. v popise činnosti.

Na akej úrovni sú uvedené služby pre cyklistov?

 • cykloservis
 • možnosť prepravy bicykla dopr. prostriedkami
 • možnost úschovy bicykla
 • občerstvenie
 • ubytovanie

 Väčšina uvedených služieb je dostupná, okrem dopravy bicykla autobusom a úschovy.

Čo konkrétne ste urobili, či navrhli pre skvalitnenie a rozvoj cyklistiky resp. cyklistickej dopravy na Liptove?

V pláne máme veľa vecí. Bohužiaľ, mesto Liptovský Mikuláš je v zlej ekonomickej situácii,  takže sa v súčasnosti realizujú len v obmedzenej miere. Začali sme s výstavbou cyklochodníka pozdĺž rieky Váh, budúci rok sa budeme snažiť pokračovať vo výstavbe. Bude to  jedna z našich priorít.

V Londýne mnohé podniky podporujú zamestnancov (finančne alebo aj vytvorením podmienok), ktorí dochádzajú do práce na bicykli. Plánujete v budúcnosti zaviesť niečo podobné na mestskom úrade resp. vytvoriť podmienky pre väčšie podniky, školy, či železničnú stanicu?
   

 Nápad je to zaujímavý, ale nie je u nás  realizovateľný pre nedostatok financií v mestskej  pokladni.

Z Liptova pochádzajú významní slovenskí súťažní cyklisti, či už profesionáli alebo mládežníci. Organizuje sa tu aj niekoľko významných cyklistických podujatí (napr. Okolo Slovenska). Ako podporujete rozvoj mládežníckej cyklistiky resp. cyklistické aktivity občanov či združení?

V rámci možností sa o to snažíme finančne aj organizačne. To sa týka napr. turistického  cyklomaratónu Martina Rázusa, výstavby a údržby cyklochodníka, spolupráce pri zabezpečovaní medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska. •

Ďakujeme za rozhovor koncom roku 2012.

Rozprával sa Milan Jurčo ml.


Prinášame Vám krátke rozhovory s osobami, v ktorých kompetencii je významne prispieť k zlepšeniu podmienok pre cyklistiku a jej popularizáciu v regióne Liptov.

 Katarína Uličná  Alexander Slafkovský Branislav Tréger
riaditeľka školy primátor mesta primátor mesta
Marián Žiška Ján Pavlík Marián
Pozor
riaditeľ školy primátor mesta riaditeľ školy