Paedr. Ján Pavlík

primátor mesta Ružomberok


Ján PavlíkPokladáte možnosti cyklistiky na Liptove za atraktívne? Ak áno, prečo?

Pokladám ich za atraktívne, pretože celý región Liptova pokladám za atraktívny či už pre domácich alebo zahraničných turistov, pričom uplatnenie cykloturistiky v tomto regióne vidím v tom, že sú tu trasy aj pre náročných aj menej náročných cyklistov. Sú zaujímavé aj preto, že v Liptove sa nachádzajú aj rôzne iné atrakcie, napr. Vlkolínec zapísaný do kultúrneho dedičstva UNESCO či rôzne iné turistické miesta – pramene, termálne kúpaliská, jaskyne, múzeá, galérie, ale aj trasy horskej cyklistiky. Horská cyklistika napríklad na Malinnom Brde je spojená s možnosťou vyvezenia sa lanovkou do blízkosti viacerých zjazdových cyklotrás.

 

Pre cyklistiku je potrebné vytvárať aj vhodnú dopravnú infraštuktúru . Aké kritériá už existujúce cyklocesty v našom regióne, podľa Vás, spĺňajú a aké nie?

 

    Keďže si myslím, že cyklotrás našom regióne nie je dostatok, nie je dostatok ani ostatných vecí s tým spojených. Bezpečnosť, odpočívadlá a podobne sú témy, pri ktorých by sme nikdy nemali byť spokojní, čo máme. Sú to oblasti, ktoré sa vždy dajú vylepšovať.

 

 

Ako hodnotíte služby pre cyklistov?

cykloservis

možnosť

prepravy bicykla dopr. prostriedkami

možnost úschovy bicykla

občerstvenie

ubytovanie

 

Každú z menovaných služieb treba podľa mňa hodnotiť individuálne, najmä z pohľadu cyklistu. Považujem to skôr za otázky pre aktívnych cyklistov.

 

Čo konkrétne ste urobili, či navrhli pre skvalitnenie a rozvoj cyklistiky resp. cyklistickej dopravy na Liptove?

 

Pripravujeme koncepciu, ktorej súčasťou je analýza súčasného stavu cykloturistickej infraštruktúry v regióne Liptov, existujúcich produktov, určenie potenciálu a možností jej ďalšieho rozvoja. Výstupom bude návrh cyklochodníkov, cyklotrás a cyklistických areálov s prioritou budovania nových cyklomagistrál (Podtatranská) a skvalitnenia existujúcich (Liptovská) a návrh pilotného projektu tematickej trasy Múzeum liptovskej dediny Pribylina – Prírodná rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec.

V budúcom roku by sme chceli z rozpočtu OOCR Región Liptov začať so značením tematickej trasy z Pribyliny do Vlkolínca a s propagáciu „Cykloregiónu ako Liptov“ ako destinácie priateľskej pre cyklistov. Budeme hľadat aj iné zdroje na dobudovanie cyklotrás, najmä zo Žilinského turistického kraja a eurofondov a iných externých zdrojov.

 

V Londýne mnohé podniky podporujú zamestnancov (finančne alebo aj vytvorením podmienok), ktorí dochádzajú do práce na bicykli. Plánujete v budúcnosti zaviesť niečo podobné na mestskom úrade resp. vytvoriť podmienky pre väčšie podniky, školy, či železničnú stanicu?

 

Myšlienka je to pekná, v tomto období sa ňou však nezaoberáme.

 

Z Liptova pochádzajú významní slovenskí súťažní cyklisti, či už profesionáli alebo mládežníci. Organizuje sa tu aj niekoľko významných cyklistických podujatí (napr. Okolo Slovenska). Ako podporujete rozvoj mládežníckej cyklistiky resp. cyklistické aktivity občanov či združení?

 

Tieto aktivity podporujeme finančne aj materiálne, podľa požiadaviek jednotlivých organizátorov cyklistických podujatí. Mestský úrad organizuje pre vlastných zamestnancov v rámci branno-bezpečnostného dňa cyklotúry. Samozrejme, podľa rôznej náročnosti a schopností cyklistov. Spoluorganizujeme podujatie Ružomberské schody, cyklistický pretek, spolupracujeme pri organizovaní Bike Festu a aj pri ďalších cyklistických aktivitách. • 

 

Ďakujeme za rozhovor koncom roku 2012.

 

Rozprával sa Milan Jurčo ml.


Prinášame Vám krátke rozhovory s osobami, v ktorých kompetencii je významne prispieť k zlepšeniu podmienok pre cyklistiku a jej popularizáciu v regióne Liptov.

 Katarína Uličná  Alexander Slafkovský Branislav Tréger
riaditeľka školy primátor mesta primátor mesta
Marián Žiška Ján Pavlík Marián
Pozor
riaditeľ školy primátor mesta riaditeľ školy